Quang cảnh văn hóa Osford:

     1. Quan điểm văn hóa của Osford: vị thánh bên trong và vị vua bên ngoài — thế giới bên trong rõ ràng,

  Thế giới bên ngoài mượt mà。

    2. Giá trị Osford: Hòa hợp và Đôi bên cùng có lợi

    Khách hàng thắng, nhân viên thắng, doanh nghiệp thắng,

   Ba bên hòa hợp và win-win là niềm tin cơ bản của Osford.


3. Sứ mệnh Osford

Tạo ra giá trị cho khách hàng; giúp nhân viên thực hiện ước mơ của mình; đạt được sự phát triển bền vững của công ty; từ đó cống hiến tốt hơn cho xã hội.

4. Mục tiêu phát triển chung của Osford

Thương hiệu máy phát điện hàng đầu Trung Quốc và thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

     5. Tinh thần Osford: trách nhiệm, trung thành, đam mê     6. Triết lý doanh nghiệp Ausfors:
7. Phong cách làm việc: khắt khe và thực dụng, hành động ngay lập tức


8. Logo công ty AOSIF: AOSIFCopyright © 2015-2020 Xiamen AOSIF Engineering Ltd Đã đăng ký Bản quyền. 

English English English English