dịch vụ bán trước

1. Đánh giá dự án và thiết kế hệ thống
2. Chọn đúng tổ máy phát điện
3. Phương án thiết kế và lắp đặt phòng máy
4. Giải pháp phát thải và tiếng ồn thấp
5. Đơn vị cho các ứng dụng đặc biệt


Dịch vụ bán hàng

1. Hướng dẫn cài đặt
2. Gỡ lỗi đơn vị
3. Đào tạo vận hành
4. Dịch vụ lắp đặt và kỹ thuật môi trường


Dịch vụ sau bán hàng

1. Dịch vụ bảo trì
2. Cung cấp phụ tùng thay thế
3. Dịch vụ bảo trì khẩn cấp
4. Nâng cấp
5. Tư vấn kỹ thuật và kế hoạch đào tạo thường xuyên

Copyright © 2015-2020 Xiamen AOSIF Engineering Ltd Đã đăng ký Bản quyền. 

English English English English